କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଘଟଣାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ରୋକାଯାଇପାରିବ?

1550883912 (1)

ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ବସ୍ତୁ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଘଟଣାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ରୋକାଯାଇପାରିବ?

ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ released ାରା ମୁକ୍ତ କରାଯିବା କିମ୍ବା ବାଧା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଣ୍ଟି-ଧକ୍କାହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବୋଲାର୍ଡସ୍ |ପ୍ରତିରକ୍ଷା ର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଅଟେ |

ଲିଫ୍ଟ ବୋଲାର୍ଡଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ large ବୃହତ ସପିଂ ମଲ୍, ଆବାସିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବାହରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯାନ ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ -01-2023 |

ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |
// //